Marc Schaling

Marc Schaling is vastgoedondernemer. Sinds 2018 is hij eigenaar van vastgoedonderneming Groep Caenen Capital Fund Nederland B.V. (GCCF NL). Daarvoor runde hij GCCF vanuit België. Hij heeft dan ook meerdere vastgoedprojecten in zowel België als Nederland gerealiseerd.

Nederland en België

Marc Schaling is meer dan tien jaar vastgoedondernemer. Hij heeft GCCF NL opgericht in juli 2018. Het Nederlandse management heeft in de periode hiervoor in de Belgische markt zo’n 5.500 woningen ontwikkeld. Begin 2018 is de Belgische onderneming verkocht en is er een nieuwe start op de Nederlandse markt gemaakt. Groep Caenen Capital Fund N.V. is een Belgisch investerings- en financieringsfonds, waarmee is samengewerkt op enkele van de Belgische projecten. Vanuit deze eerdere samenwerking is de gezamenlijk GCCF NL opgericht. Een sterke Nederlandse woningmarkt, de expertise van GCCF in projectfinanciering en -ontwikkeling én toegang tot kapitaal vanuit het Belgische investeringsfonds, zijn de uitgangspunten geweest voor het oprichten van GCCF NL.

Waarde toevoegen en vergunningen krijgen

De focus van Marc Schaling met GCCF NL ligt op het toevoegen van waarde na het moment van aankoop van een grondpositie tot en met het aanvragen en verkrijgen van de vergunning. Marc Schaling: “In die tussenliggende periode zorgen we voor een professioneel ontwikkel- en bouwteam, een definitief uitvoerbare vergunning en een of meerdere beleggers waarmee we de verkoop van het project waarborgen.” GCCF NL draagt ook zorg voor de volledige financiering inclusief de projectkosten die benodigd zijn om tot de vergunning te komen. Het streven is om kort na het verkrijgen van de vergunning de betreffende projectgrond en het projectplan aan een belegger te verkopen. Over het algemeen koopt de belegger met forward funding. De aannemer die GCCF NL geselecteerd heeft is vervolgens verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bouwen van het project.

Marc Schaling zijn werkwijze

Marc Schaling heeft met meer dan tien jaar ervaring op de Nederlandse en Belgische vastgoedmarkt een eigen werkwijze ontwikkeld. Hij onderscheidt zich van andere vastgoedontwikkelaars door snel kansen te zien én te grijpen. Hij is goed in dealmaking en weet iets te creëren waar andere vastgoedondernemers zullen afhaken. Een pluspunt van GCCF NL is de financiering. Die vindt altijd plaats zonder tussenkomst van investeerders of banken, waardoor Marc Schaling snel knopen kan doorhakken. “We zijn geen logge organisatie, waar we lang bezig zijn met het maken van beslissingen en transacties hoeven nooit overlegd te worden met de bank of andere geldverstrekkers. Dit maakt dat wij snel kunnen handelen als we iets willen.”