Soly

Soly is een zonne-energieleverancier die actief is in vijf landen, waaronder België. De missie van Soly is om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken.

Kopen of huren van zonnepanelen

Het doel van Soly is zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken. Dit doet het bedrijf door zonnepanelen aan te bieden in verschillende vormen: zonnepanelen kopen en zonnepanelen huren. Soly verzorgt het gehele proces van de aanschaf van zonnepanelen; de verkoop, installatie en de afwikkeling. Als kopen een te grote financiële investering is, kan de klant kiezen voor het huren van zonnepanelen. De klant betaalt een vast bedrag per maand aan de huur van zonnepanelen. De overige opbrengsten van de zonne-energie zijn voor de klant zelf.

Thuisbatterij

België kent geen salderingsregeling. Dat betekent dat consumenten hun opgewekte zonne-energie aan het einde van het jaar niet kunnen wegstrepen tegen hun verbruikte energie. Hierdoor wordt de thuisbatterij extra interessant voor de Belgische consument. Met de thuisbatterij kan de zonne-energie die overdag wordt opgewekt ’s avonds gebruikt worden. Zonder thuisbatterij wordt er namelijk maar dertig tot vijftig procent van de opgewekte energie verbruikt. Met de thuisbatterij zal dat groeien naar zestig tot tachtig procent. Hiermee wordt de klant minder afhankelijk van de energiecentrale en wordt er bespaard op de energielasten.

Online werkwijze

Via de zonneconfigurator op de website van Soly kunnen gegevens worden ingevuld, zoals het type dak, de hellingshoek van het dak, het stroomverbruik en de windrichting. Aan de hand van de ingevulde gegevens krijgt de klant te zien wat de kosten en verwachtte opbrengsten zullen zijn. Daarnaast wordt de terugverdientijd van de zonnepanelen berekend. De zonneconfigurator maakt Soly uniek. Met de offerte die uit de configurator rolt, kan de klant een gesprek in te plannen met een klantadviseur.

Digitaal legplan

Het gehele proces voordat de zonnepanelen worden aangelegd vindt online plaats, dus ook de schouw. Soly is in het bezit van software waarmee het mogelijk is om het dak van de woning op afstand te benaderen. Om het totaalplaatje compleet te maken vraagt Soly om foto’s van het dak en de hellingshoek te maken. Het zonnepanelensysteem (serie of parallel) wordt gekozen op basis van de omgevingsfactoren. Nadat duidelijk is hoeveel ruimte er is voor de zonnepanelen, is de toegankelijk van het dak voor de installateurs belangrijk. Ook hiervoor wordt gevraagd foto’s te maken van de omgeving. Zo kunnen de installateurs zich voorbereiden hoe het dak te betreden. Daarnaast wordt er in kaart gebracht hoe de kabels van de zonnepanelen aangesloten worden op de omvormer en meterkast. Samen met de klant bepaalt Soly op afstand welke route de bekabeling vanaf het dak naar de meterkast aflegt.

Internationale groei

Sinds de oprichting van het bedrijf in 2013, is het bedrijf ontzettend gegroeid. Soly (voorheen bekend onder de naam Enie.nl) is van origine een Nederlands bedrijf. Inmiddels is het een volwaardige speler op de Belgische, Nederlandse, Duitse en Zuid-Afrikaanse markt. Later in 2023 start het bedrijf ook in het Verenigd Konikrijk.